“Kunst is een communicatieve ritus in dewelke de actie van het scheppen gereflecteerd wordt. De voltooiing van het object en de emoties die het losweekt. Tegelijk vult het de leegte met betekenis, waardoor zowel het concept van het kunstwerk als de gedachte van de toeschouwer groeien.” O.F.

ESP / IT / ENG